| antenne_stmk | energy | fm4 | hitfm | kronehit | oe3 | radio886 | radio_bgl | radio_ktn | radio_noe | radio_ooe | radio_sbg | radio_stmk | radio_tirol | radio_vbg | radio_wien |

|-1Y | -1M | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | +1M | +1Y | jetzt |

Tracklist of radio_stmk