| antenne_stmk | energy | fm4 | hitfm | kronehit | oe3 | radio886 | radio_bgl | radio_ktn | radio_noe | radio_ooe | radio_sbg | radio_stmk | radio_tirol | radio_vbg | radio_wien |

|-1Y | -1M | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | +1M | +1Y | jetzt |

Tracklist of hitfm